Opetusfilosofiaa

Pitkä työurani lasten ja nuorten parissa sekä moninaiset opintoni ovat vahvistaneet näkemystäni taiteesta ja oppimisesta. Omakohtainen taiteellinen työskentely luo perustan myös taiteen opettamiseen.

Taiteessa voi kehittää monenlaista taidollisuutta, niin ajattelun, ilmaisun kuin vuorovaikutustaitoja. Taide mahdollistaa luovan tilan, jossa oppilaat voivat lähestyä elämää ja sen ilmiöitä ennakkoluulottomasti ja kokemuksellisesti. Taidekasvatuksessa voikin tutkia laajasti erilaisia elämän ilmiöitä ja perusteemoja mm. ihmisen käyttäytymistä ja toimintaa, ihmisen suhdetta kulttuuriin ja luontoon, yhteiskunnan rakenteita ja historiaa.

Taiteessa voi lähteä ulos luokkahuoneesta oppimaan sinne missä elämä tapahtuu. Kokemuksellisessa ja tutkivassa oppimisprosessissa tieto, toiminta, tunteet, aistit, intuitio ja mielikuvitus kietoutuvat merkityksellisellä tavalla toisiinsa. Oppiminen tapahtuu prosessissa ja sen tuloksia tarkastelemalla. Tehtävien yhteinen purku, vertaisarviointi sekä itsearviointi, auttavat oppilasta reflektoimaan kokemaansa ja jäsentämään kognitiivisesti oppimaansa.

Oppimisilmapiirillä on keskeinen merkitys oppimisessa. Taiteessa onkin mahdollisuus elämänmakuiseen, aitoon vuorovaikutukseen - yhteisiin elämyksiin ja tarinoihin, vastavuoroiseen nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemuksiin. Tärkeänä tavoitteena näenkin oppilaan identiteetin, persoonallisen ilmaisun sekä kriittisen ajattelun vahvistamisen.

Opetusmateriaalin suunnittelun ja tuottamisen koen mielenkiintoisena. Työskentelyn tulokset sekä oppilaspalaute kertovat tavoitteiden onnistumisesta. Lukiolaiset kertoivat kokemuksistaan seuraavin sanoin: kiinnostuin taiteesta, erikoinen kokemus, tekisin uudestaan…

Opetusyössä oppilaspalaute auttaa työn kehittämistä. Opetusharjoittelusta saamani spontaani palaute lukiolaiselta lämmitti mieltä: Tuntisi olivat mielenkiintoisia ja mukavasti erilaisia ja omalaatuisia, verrattuna aikaisimpiin tunteihin millä olen ikinä ollut.

Esimerkki lukion tehtävästä taidekasvatuksen Kuva-arkistossa >

ETUSIVU
CV
GALLERIA
YMPÄRISTÖTAIDE
PEDAGOGI
YHTEYSTIEDOT / LINKIT
In English

 

 Ympäristötaidekasvatus-
projekti >Museopedagoginen työpajakokeilu >


Takaisin ylös

Edelliselle sivulle